Sandefjords Blad - Tredje dag i rettssaken

Übersetzung noch nicht verfügbar

 

- Gledelig om flere med kreft reddes
Ingenting ville være mer gledelig enn en oppdagelse som kan redde flere kreftpasienter, sa Sigbjørn Smeland.
Sigurd Øye (sigurd.oye@sb.no)

Han er Klinikksjef ved kreftklinikken ved Radiumhospitalet og har mange års erfaring med kreftarbeid. Smeland var vitne for staten under rettssaken som den tyske legen Ryke Geerd Hamer [*Dr. Hamer ble aldri fratatt sin doktorgrad!] har anlagt mot staten for å få autorisasjon som lege. 

- Smeland tok avstand fra teoriene til Hamer, som han mente bryter med den alminnelige oppfatning og kunnskap når det gjelder kreft og kreftforskning. 

Kan mye om kreft. 

- Vi vet veldig mye om kreftforskning i dag, og vi vet at strålebehandling, kjemoterapi og medisiner er veldig effektivt, sa Smeland. De som ikke får slik behandling, dør. 

- Hamer har flere ganger i retten hevdet at hans lære redder 98% av pasientene som har kreft, mens skolemedisinen tar livet av 98%. De tallene kjente ikke Smeland seg igjen i. 

- Prognosene er blitt stadig bedre de siste årene. I Norge overlever i dag 60% av alle som har fått diagnosen kreft de fem første årene, sa Smeland. 

Hamers teori ikke bevist. 

Statens advokat, Ingrid Skog Hauge, spurte om det fantes bevis for at et sjokk kan påføre folk kreft, slik Hamer hevder. 

- Det er lite forskning på dette. Men det lille materialet som foreligger, støtter ikke Hamers syn, sa Smeland. 

Han sa videre at alle leger har et ansvar for å la sine pasienter få den aller beste behandling. De som anbefaler sine pasienter ikke å ta tradisjonell kreftbehandling -slik som Hamer- gjør noe helt uakseptabelt, mente han. 

- Folkemedisinen har bedret livsvilkårene og helsa til folk slik at menn og kvinner får stadig lengre levealder i dag, sa Sigbjørn Smeland.

Prosessfullmektigene svært uenige.
Sigurd Øye (sigurd.oye@sb.no)

De to prosessfullmektigene i saken var svært uenige i sine prosedyrer. Erik Bryn Tvedt, som representerte Ryke Geerd Hamer, mente at hans klient ikke hadde fått den informasjon han burde fått av Statens helsepersonellnemd. Blant annet ba Hamer om å få føre bevis for og få møte for nemda når saken skulle avgjøres. Det fikk han ikke. 

- Nemda har hatt all verdens tid og kompetanse til å veilede Hamer. Det gjorde den ikke, sa Bryn Tvedt. Han la til at dette var saksøkers viktigste anførsel. 

- Advokat Ingrid Skog Hauge var uenig i denne påstanden. Hun mente at Hamer hadde fått nødvendig informasjon. Uansett var dette ikke feil saksbehandling, ment hun. 

- Skog Hauge gikk nøye gjennom regelverket i autorisasjonssaker og om hvilket mandat Statens helsepersonellnemd har. Advokaten hadde følgende påstand etter tre dager i tingretten: - Det er ikke ført bevis som tilsier at nemdas vedtak bør settes til side. 

- Skog Hauge la ned påstand om at staten skal frikjennes. 

- Hun ba også retten om å være varsom med å overprøve de medisinskfaglige avgjørelsene til nemda.

ARCHIV - 2009
Ereignisse des Jahres 14.01. - Stopp dem Genozid! 19.01. - Dr. Hamer / Gutdenkmenschen 20.01. - Dr. Hamer an Mühlstein 22.01. - Dr. Hamer an VG Hessen 22.01. - Pilhar an Fischer 27.01. - Binder an Pilhar 02.02. - Mühlstein an Dr. Hamer 05.02. - Kommentar Dr. Hamer 17.02. - Dr. Hamer an Petrovic 24.02. - Pilhar an Petrovic 02.03. - Dr. Hamer an Tingrett (N) 12.03. - Freie Presse: Neue Medizin im Visier 14.03. - Dr. Hamer an Vitz 15.03. - Dr. Hamer an Lohse 19.03. - NP-Coburg: Skandal in Kronacher Synagoge 19.03. - NP-Coburg: Allmachtsfantasie 20.03. - Dr. Hamer an Gesundheitsminister (N) 30.03. - Dr. Hamer an Freunde 30.03. - Dr. Hamer an Gesundheitsminister (N) 30.03. - Dr. Hamer an Justizminister (N) 30.03. - Vanessa R. an Dr. Hamer 30.03. - Dr. Hamer an Vanessa R. 16.04. - Gemeinsame Erklärung Sandefjord 16.04. - Sandefjords Blad: 1. Prozesstag 17.04. - Sandefjords Blad: 2. Prozesstag 18.04. - Sandefjords Blad: 3. Prozesstag 23.04. - Dr. Hamer an NNH (N) 24.04. - Erklärung Dr. Hamer 30.04. - Urteil Tingrett Sandefjord 08.05. - Dr. Hamer an Freunde u. Patrioten 13.05. - Dr. Hamer an Lagmannsrett (N) 15.05. - Dr. Hamer an Lagmannsrett (N) 17.05. - Der wahre Grund für die Impfungen? 17.05. - Dr. Hamer an König Harald v. Norwegen 18.05. - Dr. Hamer an Lagmannsrett (N) 19.05. - AIDS im griech. Fernsehen 02.06. - Brakstad (Kgl. Hof) an Dr. Hamer 04.06. - Tingrett an Dr. Hamer (N) 06.06. - Dr. Hamer an Lagmannsrett (N) 06.06. - Dr. Hamer an Justizminister Storberget 07.06. - Wencke Pyk an Lagmannsrett (N) 09.06. - Klageerklärung an Lagmannsrett (N) 12.06. - Dr. Hamer an Freunde 22.06. - Räuber und Verfälscher 29.06. - Einladung / Konzert in Karlsruhe 01.07. - idw-online: Gebärmutterhalskrebs 06.07. - Dr. Hamer an Freunde / Krebstote Israel 10.07. - Dr. Hamer / Tötungs-Chip 13.07. - Bonet an Dr. Hamer 19.07. - Dr. Hamer / Impfbetrug 20.07. - Grundrechte eingeschränkt 20.07. - Sojka an Den Haag 06.08. - Lagmannsrett an Dr. Hamer (N) 13.08. - Interview Dr. Hamer / Pilhar 24.08. - Kristiansen an Lagmannsrett (N) 26.08. - Gespräch Dr. Hamer / Pilhar 28.08. - Dr. Hamer an Freunde – Der Beweis! 03.09. - Dr. Hamer an Bonet 07.09. - Thüringer Allgemeine: Schneller Schrecken 10.09. - Verfassungsentwurf Staat Germanien 17.09. - Dr. Hamer an Obersten Gerichtshof/N 17.09. - Dr. Hamer an Den Haag 21.09. - Dr. Hamer an Den Haag 24.09. - Standard: Sohn des letzten Königs muss vor Gericht 01.10. - gesundheitswissen.de: Einsamkeit 07.10. - Dr. Hamer / Todeschip 09.10. - GMX: Pille beeinflusst Männerwahl 15.10. - Fam. Seebald: Dr. Hamer an Kroschl 15.10. - Fam. Seebald: Dr. Hamer an Lenz 15.10. - Fam. Seebald: Dr. Hamer an Kroschl 15.10. - Fam. Seebald: Dr. Hamer an Müller 16.10. - Fam. Seebald: Brandstätter an Kroschl 19.10. - Dr. Hamer / Todeschip! 23.10. - Dr. Hamer an Bergby (N) 25.10. - BILD: Israelischer Impfstoff 26.10. - Susanne Rehklau: Dr. Hamer an Ammann 28.10. - Susanne Rehklau: Gutachten Dr. Hamer 31.10. - Susanne Rehklau: Dr. Hamer an Kollegen 01.11. - Susanne Rehklau: Zusatzgutachten Dr. Hamer 02.11. - Susanne Rehklau: Aktenvermerk Ammann 03.11. - Susanne Rehklau: Steinacker an Dr. Hamer 04.11. - Susanne Rehklau: Dr. Hamer an Freunde 04.11. - Interview Dr. Hamer / Pilhar 05.11. - Susanne Rehklau: Steinacker an Dr. Hamer 08.11. - Susanne Rehklau: Abschlussgutachten Dr. Hamer 13.11. - Dr. Hamer an Kollegen 16.11. - Susanne Rehklau: Dr. Hamer an Richter 16.11. - BILD: Todeschip 17.11. - Dr. Hamer / BILD informiert 18.11. - Susanne Rehklau: Protokoll 24.11. - Fam. Seebald: Berlin an Kroschl 26.11. - Strafanzeige Sandefjord (N) 30.11. - Fam. Seebald: Dr. Hamer an Lenz 01.12. - Pilhar an die Umbenenner 03.12. - Susanne Rehklau: Allgäuer Rundschau 05.12. - Susanne Rehklau: Dr. Hamer an Ambrosch 06.12. - Dr. Hamer an Obersten Gerichtshof/N 06.12. - Fam. Seebald: Dr. Hamer an Lenz 06.12. - Fam. Seebald: Dr. Hamer an Psychologen 07.12. - Die Diebe und Räuber 11.12. - Oberstes Gericht/N Bergby an Dr. Hamer 12.12. - Fam. Seebald: Dr. Hamer an Müller 13.12. - Fam. Seebald: Anzeige 23.12. - Fam. Seebald: Lagebericht 23.12. - Fam. Seebald: Pilhar an BH Müller 24.12. - Fam. Seebald: Dr. Hamer an BH Müller 25.12. - Susanne Rehklau: 4. Gutachten Dr. Hamer 27.12. - Fam. Seebald: Lagebericht 29.12. - Fam. Seebald: BH Müller an Dr. Hamer/Brandstätter 29.12. - Fam. Seebald: BH Müller an Pilhar 29.12. - Fam. Seebald: LKH an BH Müller 29.12. - Fam. Seebald: Lagebericht 29.12. - Universität Sandefjord Registrierung
Die Seite befindet sich in Aufbau