Sandefjords Blad - Andre dag i rettssaken

Übersetzung noch nicht verfügbar

Syv ble nektet å vitne for Hamer

- Dette er umenneskelig.
Det er en rettsskandale, sa en sint Ryke Geerd Hamer.
Sigurd Øye (sigurd.oye@sb.no)

Fakta.
Ryke Geerd Hamer (73)

✓ Ønsker å jobbe som lege i Norge,
men fikk avslag på autorisasjon.
✓ Hamer stevner den norske stat for retten.
Han mener at han er kvalifisert til å få autorisasjon.
✓ Hamers «nye germanske medisin» er ikke akseptert

Dommer Charlotte Fladmark Hauge valgte å høre en Hamer-pasient vitne. Deretter nektet hun å la ytterligere fem pasienter og to leger å vitne. 

- Retten skal ikke avgjøre om Hamers lære er riktig eller ei. Det vi skal ta stilling til, er om avgjørelsen til Statens helsepersonellnemd er riktig eller ikke, sa dommer Fladmark Hauge. 

Sterke protester. 

Hun var ikke villig til å diskutere sin avgjørelse, tross sterke protester fra Hamers advokat, Erik Bryn Tvedt. 

- Dette er en invalidisering av rettsprosessen. Hamer har brukt mange penger på å få disse vitnene til å komme, sa Bryn Tvedt. Han antydet at han muligens kom til å bruke denne avgjørelsen som et framtidig ankegrunnlag. 

- Det er et grunnleggende problem at ingen -verken Statens helsepersonellnemd eller retten- ønsker å høre hva Hamers «nye medisin» går ut på. Ingen vil høre på våre beviser og ta Hamer seriøst. [*Dr. Hamer ble aldri fratatt sin doktorgrad!] Retten ville heller ikke oppnevne sakkyndige dommere, sier Erik Bryn Tvedt. 

Han kalte rettes beslutning for «sterkt beklagelig» og mente at det var merkelig at retten kunne avskjære vitnemålet til to tyske leger. 

Staten enig i avgjørelsen 

- Staten har fra første stund hevdet at vitnene som Hamer innkalte, ikke kunne være med på å belyse det saken egentlig gjelder
- nemlig avgjørelsen til Statens helsepersonellnemd, sa advokat Ingrid Skog Hauge. 

Kun ett vitne fikk lov til å fortelle om sitt møte med Hamer og hans behandlingsmetoder. Etter at kvinnen var spurt ut av partene, startet Hamer et multimedie-show der han forklarte sine teser via PC-er. 

Det var etter dette vitneprovet at dommeren satte foten ned for de syv vitnene. Kun ett Hamer-vitne til får lov til å komme, og vedkommende skal vitne fredag.


Avgjør 90 saker i året.
Sigurd Øye (sigurd.oye@sb.no)

Gro Fredheim, som er ansatt i sekretariatet til Statens helsepersonellnemd, fortalte hvordan nemda forberedte og gjennomførte sine saker. 

- Vi har 90 saker i året, og i seks-syv av dem er klageren til stede selv, fortalte Gro Fredheim. 

Ett av ankepunktene til Hamer er at han ikke fikk anledning til å møte for nemda da han fikk avslag 1. april 2008. Ifølge Fredheim var ikke nemda kjent med at Hamer ønsket å møte. 

- Vi ble overrasket da han sa det. Vanligvis pleier folk å få møte om de ønsker det, sa hun. 

Hamers advokat Erik Bryn Tvedt antydet at nemda ikke hadde tatt en faglig avgjørelse, basert på Hamers arbeider. 

- Nemda mente at Hamers sak var tilstrekkelig belyst, svarte Gro Fredheim.

(Tekst under bilde: Advokat Erik Bryn Tvedt protesterte kraftig da dommeren nektet syv av Ryke Geerd Hamers vitner å fortelle om sine opplevelser fra vitneboksen. Flere av dem har reist langt, fra blant annet Tyskland, Italia og Sveits.)


Helse-Norge knebler ny kreft-kompetanse.
KOMMENTAR, MARTIN VARDEN, siv.ing

AD. RETTSAK i Sandefjord Tingrett. 

Dagbladet (avis) forteller 7. februar 2009 at det vil bli en dramatisk økning av krefttilfeller frem mot 2020. Nye tall viser at hver tredje nordmann vil bli rammet av kreft. I en slik sammenheng er det bittert at våre høyt gasjerte kreftspesialister og vårt rettsapparat hindrer ny innsikt i å komme på banen. Det er nærliggende å tro at det er flere som lever av kreft enn som dør av kreft, og det er ganske mange. Det kan derfor være spørsmål om den etablerte medisin og industri av giftig chemoterapi [*kjemoterapi].og stråling tenker mer på seg selv enn på pasientene. 

VI ER VANT TIL at healere forsøker seg på kreft, vanligvis etter at skolemedisinen har gitt tapt. Men nå har altså helse-Norge tvunget dr. med. Ryke Geerd Hamer, Sandefjord, til å saksøke staten for å få lov til å praktisere som lege i Norge. Hamer er en vitenskapsmann med høye krav til forskning og verifikasjon, og med fortid som leder av en universitetsklinikk i München. 

Han mener chemoterapi og stråling bør erstattes med en forståelse av kreftens årsak og drivkraft. Han benytter hjernescanning for å lokalisere hvilket organ som er utsatt, og kan ut fra sin forskning bestemme hvilken type kreft det dreier seg om, slik at han kan gi adekvat hjelp til pasienten. 

JEG FØLER MEG hensatt til 1800-tallets Tyskland hvor Semmelweiss ble ekskludert av de «bedrevitende» legene fordi han mente legen måtte vaske seg på hendene mellom hver pasientbehandling. Mener flertallet at jorden er flat, så er det tydelig at da er den fortsatt flat, selv om de burde innrømme at de kanskje har noe å lære. 

Min oppfordring: Skolemedisinen har ingenting å tape! Ta vel imot dr. Hamer, gi helse-Norge en mulighet for å lære og kreftpasienter en sjanse i tillegg til det som alt er akseptert som behandling.

 

ARCHIV - 2009
Ereignisse des Jahres 14.01. - Stopp dem Genozid! 19.01. - Dr. Hamer / Gutdenkmenschen 20.01. - Dr. Hamer an Mühlstein 22.01. - Dr. Hamer an VG Hessen 22.01. - Pilhar an Fischer 27.01. - Binder an Pilhar 02.02. - Mühlstein an Dr. Hamer 05.02. - Kommentar Dr. Hamer 17.02. - Dr. Hamer an Petrovic 24.02. - Pilhar an Petrovic 02.03. - Dr. Hamer an Tingrett (N) 12.03. - Freie Presse: Neue Medizin im Visier 14.03. - Dr. Hamer an Vitz 15.03. - Dr. Hamer an Lohse 19.03. - NP-Coburg: Skandal in Kronacher Synagoge 19.03. - NP-Coburg: Allmachtsfantasie 20.03. - Dr. Hamer an Gesundheitsminister (N) 30.03. - Dr. Hamer an Freunde 30.03. - Dr. Hamer an Gesundheitsminister (N) 30.03. - Dr. Hamer an Justizminister (N) 30.03. - Vanessa R. an Dr. Hamer 30.03. - Dr. Hamer an Vanessa R. 16.04. - Gemeinsame Erklärung Sandefjord 16.04. - Sandefjords Blad: 1. Prozesstag 17.04. - Sandefjords Blad: 2. Prozesstag 18.04. - Sandefjords Blad: 3. Prozesstag 23.04. - Dr. Hamer an NNH (N) 24.04. - Erklärung Dr. Hamer 30.04. - Urteil Tingrett Sandefjord 08.05. - Dr. Hamer an Freunde u. Patrioten 13.05. - Dr. Hamer an Lagmannsrett (N) 15.05. - Dr. Hamer an Lagmannsrett (N) 17.05. - Der wahre Grund für die Impfungen? 17.05. - Dr. Hamer an König Harald v. Norwegen 18.05. - Dr. Hamer an Lagmannsrett (N) 19.05. - AIDS im griech. Fernsehen 02.06. - Brakstad (Kgl. Hof) an Dr. Hamer 04.06. - Tingrett an Dr. Hamer (N) 06.06. - Dr. Hamer an Lagmannsrett (N) 06.06. - Dr. Hamer an Justizminister Storberget 07.06. - Wencke Pyk an Lagmannsrett (N) 09.06. - Klageerklärung an Lagmannsrett (N) 12.06. - Dr. Hamer an Freunde 22.06. - Räuber und Verfälscher 29.06. - Einladung / Konzert in Karlsruhe 01.07. - idw-online: Gebärmutterhalskrebs 06.07. - Dr. Hamer an Freunde / Krebstote Israel 10.07. - Dr. Hamer / Tötungs-Chip 13.07. - Bonet an Dr. Hamer 19.07. - Dr. Hamer / Impfbetrug 20.07. - Grundrechte eingeschränkt 20.07. - Sojka an Den Haag 06.08. - Lagmannsrett an Dr. Hamer (N) 13.08. - Interview Dr. Hamer / Pilhar 24.08. - Kristiansen an Lagmannsrett (N) 26.08. - Gespräch Dr. Hamer / Pilhar 28.08. - Dr. Hamer an Freunde – Der Beweis! 03.09. - Dr. Hamer an Bonet 07.09. - Thüringer Allgemeine: Schneller Schrecken 10.09. - Verfassungsentwurf Staat Germanien 17.09. - Dr. Hamer an Obersten Gerichtshof/N 17.09. - Dr. Hamer an Den Haag 21.09. - Dr. Hamer an Den Haag 24.09. - Standard: Sohn des letzten Königs muss vor Gericht 01.10. - gesundheitswissen.de: Einsamkeit 07.10. - Dr. Hamer / Todeschip 09.10. - GMX: Pille beeinflusst Männerwahl 15.10. - Fam. Seebald: Dr. Hamer an Kroschl 15.10. - Fam. Seebald: Dr. Hamer an Lenz 15.10. - Fam. Seebald: Dr. Hamer an Kroschl 15.10. - Fam. Seebald: Dr. Hamer an Müller 16.10. - Fam. Seebald: Brandstätter an Kroschl 19.10. - Dr. Hamer / Todeschip! 23.10. - Dr. Hamer an Bergby (N) 25.10. - BILD: Israelischer Impfstoff 26.10. - Susanne Rehklau: Dr. Hamer an Ammann 28.10. - Susanne Rehklau: Gutachten Dr. Hamer 31.10. - Susanne Rehklau: Dr. Hamer an Kollegen 01.11. - Susanne Rehklau: Zusatzgutachten Dr. Hamer 02.11. - Susanne Rehklau: Aktenvermerk Ammann 03.11. - Susanne Rehklau: Steinacker an Dr. Hamer 04.11. - Susanne Rehklau: Dr. Hamer an Freunde 04.11. - Interview Dr. Hamer / Pilhar 05.11. - Susanne Rehklau: Steinacker an Dr. Hamer 08.11. - Susanne Rehklau: Abschlussgutachten Dr. Hamer 13.11. - Dr. Hamer an Kollegen 16.11. - Susanne Rehklau: Dr. Hamer an Richter 16.11. - BILD: Todeschip 17.11. - Dr. Hamer / BILD informiert 18.11. - Susanne Rehklau: Protokoll 24.11. - Fam. Seebald: Berlin an Kroschl 26.11. - Strafanzeige Sandefjord (N) 30.11. - Fam. Seebald: Dr. Hamer an Lenz 01.12. - Pilhar an die Umbenenner 03.12. - Susanne Rehklau: Allgäuer Rundschau 05.12. - Susanne Rehklau: Dr. Hamer an Ambrosch 06.12. - Dr. Hamer an Obersten Gerichtshof/N 06.12. - Fam. Seebald: Dr. Hamer an Lenz 06.12. - Fam. Seebald: Dr. Hamer an Psychologen 07.12. - Die Diebe und Räuber 11.12. - Oberstes Gericht/N Bergby an Dr. Hamer 12.12. - Fam. Seebald: Dr. Hamer an Müller 13.12. - Fam. Seebald: Anzeige 23.12. - Fam. Seebald: Lagebericht 23.12. - Fam. Seebald: Pilhar an BH Müller 24.12. - Fam. Seebald: Dr. Hamer an BH Müller 25.12. - Susanne Rehklau: 4. Gutachten Dr. Hamer 27.12. - Fam. Seebald: Lagebericht 29.12. - Fam. Seebald: BH Müller an Dr. Hamer/Brandstätter 29.12. - Fam. Seebald: BH Müller an Pilhar 29.12. - Fam. Seebald: LKH an BH Müller 29.12. - Fam. Seebald: Lagebericht 29.12. - Universität Sandefjord Registrierung
Die Seite befindet sich in Aufbau